VYBAVENÍ ŠKOLY

 
 
 
 
 
 
 
 
Naše škola patří k nejlépe vybaveným školám v celé republice, zejména zázemí pro odbornou přípravu je na špičkové úrovni.
Díky grantové činnosti se snažíme držet krok s průmyslem tak, aby naši absolventi byli připraveni do života a měli dobrou startovací pozici na trhu práce. Tento úkol se nám daří plnit na 100%, neboť naši absolventi rozhodně nejsou čekateli na práci, naopak zaměstnavatelé o ně mají velký zájem, což nás těší.
 

Vybavení školy