AKTUALITY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, touto cestou si Vás dovolujeme pozvat na třídní schůzky, které proběhnou 19. listopadu 2019 od 15:15  do 17:00 hodin.            

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

26. listopadu 2019 od 13 hodin Vás rádi přivítáme na náší škole. Těšíme se na Vás.

SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ Toyota Material Handling CZ s.r.o.

Další významná společnost, která se rozhodla výrazným způsobem podpořit naši školu, je Toyota Material Handling CZ s. r. o. Tato společnost školu podpoří po stránce matriálové, zároveň umožní našim studentům projít zajímavou praxi. Škola se bude prezentovat na hojně navštěvovaných Toyota Demo Days....

SPOLUPRÁCE S FIRMOU EC KUTNÁ HORA s.r.o.

Škola v minulých dnech navázala spolupráci s firmou EC Kutná Hora s.r.o. Firma se účastní dne otevřených dveří na naší škole dne 26. listopadu. 2019. Studenti školy se mohou těšit na exkurze do provozu, studijní praxe, ale mohou využivat i možnost brigády.  Na návštěvu se můžete vypravit již...

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z  provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy na pátek 8. listopadu 2019  volný den.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z  provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 31. října a na pátek 1. listopadu 2019  volný den.

RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

Škola se zapojila do Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Budeme rádi, když...

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Vážení rodiče, prosíme Vás o vyplnění následujícího formuláře, který slouží k vytvoření povinné matriky žáků. Předem Vám děkujeme. DOTAZNÍK

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ŽÁKŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Vážení rodiče,  dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky žáků tříd 1.A a 1SM. Schůzky proběhnou od 15,15 hodin v učebně číslo 14  (3. patro proti schodům). Program: - informace o chodu školy; - školní řád; - systém Bakaláři - přístupová hesla; - seznámení se s třídními učiteli; -...

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

NOVINKY

V této rubrice nejsou žádné články.

Učebna přípravy materiálu pro strojní výrobu