ZAMĚSTNANCI

 

JMÉNO

ZAŘAZENÍ

E-MAIL

TELEFON

Ing. Jaromír Kratochvíl

ředitel školy

kratochvil@sps-ko.cz

321 743 023

Ing. Jaroslav Prorok

zástupce ředitele školy pro SPŠ a SOU

prorok@sps-ko.cz

321 743 021

Martina Káninská

vedoucí ekonomického úseku

kaninska@sps-ko.cz

321 743 016

Eva Hlavičková

hospodářsko-správní pracovník

hlavickova@sps-ko.cz

321 743 022

Petr Kubka

správce budov

 

732 981 433

Lenka Koldinská

vedoucí školní kuchyně

koldinska@sps-ko.cz

321 743 013

Ivana Čarnogurská

vedoucí kuchařka

 

 

Pavlína Sadinská

kuchařka

 

 

Iveta Bočková

kuchařka

 

 

Mgr. Jiří Formánek

učitel

formanek@sps-ko.cz

321 743 032

Mgr. Jaroslav Chyba

učitel

chyba@sps-ko.cz

 

Jiří Jareš

učitel odborného výcviku

jares@sps-ko.cz

321 743 014

Ing. Jiří Kanda

učitel

třídní učitel 3.A

kanda@sps-ko.cz

321 743 018

Josef Kolínský

učitel odborného výcviku

kolinsky@sps-ko.cz

321 743 014

PaedDr. Miloslava Kostelecká

učitel

kostelecka@sps-ko.cz

321 743 034

Mgr. Pavlína Stopková

učitel

stopkova@sps-ko.cz

321 743 034

Bc. Lukáš Novák

učitel

novak@sps-ko.cz

321 743 036

Vít Palko

učitel odborného výcviku

palko@sps-ko.cz

321 743 014

321 743 018

Ing. František Pražák Ph.D.

učitel, koordinátor ICT

třídní učitel 4.A

prazak@sps-ko.cz

321 743 036

Ing. Ladislav Poborský

učitel

poborsky@sps-ko.cz

321 743 028

Ing. Jiří Pomichálek

učitel

pomichalek@sps-ko.cz

321 743 028

Mgr. Jana Skřivánková

učitel, metodik prevence, výchovný poradce

třídní učitel 1.A, 2.A

skrivankova@sps-ko.cz

321 743 036

Bc. Zbyněk Ulc

učitel

třídní učitel 2SM

ulc@sps-ko.cz

321 743 025

Mgr.Vratislav Venzara

učitel

třídní učitel 1SM, 3SM

venzara@sps-ko.cz

321 743 034

Olga Hukaufová

uklizečka

 

321 743 037

Věra Kuperová

uklizečka

 

321 743 037