ZAMĚSTNANCI

JMÉNO                                       ZAŘAZENÍ                                      E-MAIL                      TELEFON                  

 


Ing. Jaromír KRATOCHVÍL           ředitel školy                                   kratochvil@sps-ko.cz    321 743 023

Ing. Jaroslav PROROK                 zástupce ředitele pro SPŠ a SOU    prorok@sps-ko.cz        321 743 021  

Martina KÁNINSKÁ                       vedoucí ekonomického úseku          kaninska@sps-ko.cz    321 743 016

Eva HLAVIČKOVÁ                         hospodářsko správní pracovník        hlavickova@sps-ko.cz   321 743 022

Petr KUBKA                                   správce budov                                                                   732 981 433

 

Lenka KOLDINSKÁ                       vedoucí školní jídelny                     koldinska@sps-ko.cz     321 743 013

Ivana ČARNOGURSKÁ                  vedoucí kuchařka

Pavlína SADINSKÁ                         kuchařka 

                                                       kuchařka

 

Ing. Květoslav HNILIČKA              učitel                                           hnilicka@sps-ko.cz          321 743 028 

RNDr. Jana HORÁKOVÁ               učitel, třídní učitelka 1.B                horakova@sps-ko.cz        321 743 032

                                                    výchovný poradce

Mgr. Jaroslav CHYBA                   učitel         

Jiří JAREŠ                                    učitel odborného výcviku                                                       321 743 014

Bc. Lucie NOSOVÁ                   učitel                                                                                      321 743 034

Ing. Jiří KANDA                            učitel, třídní učitel 1.SM, 2.SM       kanda@sps-ko.cz             321 743 018

Josef KOLÍNSKÝ                           učitel odborného výcviku                                                       321 743 014

Ing. František OBEŠLO                 učitel, třídní učitel 3.A                   obeslo@sps-ko.cz            321 743 030

                                                     metodik IT

Ing. František PRAŽÁK Ph.D.        učitel, třídní učitel 2.A                   prazak@sps-ko.cz            321 743 036

Mgr. Miroslava KOSTELECKÁ             učitel                                                                                  321 743 034

Mgr. Jana SKŘIVÁNKOVÁ             učitel, třídní učitel 4.A                   skrivankova@sps-ko.cz     321 743 036

                                                      metodik primární prevence

Bc. Zbyněk ULC                             učitel, třídní učitel 3.SM                ulc@sps-ko.cz

Mgr. Vratislav VENZARA                učitel, třídní učitel 1.A                   venzara@sps-ko.cz           321 743 034

 

Olga HUKAUFOVÁ                       uklizečka

Věra KUPEROVÁ                         uklizečka