ZAMĚSTNANCI

JMÉNO                                       ZAŘAZENÍ                                      E-MAIL                           TELEFON                  

 


Ing. Jaromír KRATOCHVÍL          ředitel školy                                   kratochvil@sps-ko.cz    321 743 023

Ing. Jaroslav PROROK                zástupce ředitele pro SPŠ a SOU    prorok@sps-ko.cz        321 743 021  

Martina KÁNINSKÁ                      vedoucí ekonomického úseku          kaninska@sps-ko.cz    321 743 016

Eva HLAVIČKOVÁ                        hospodářsko správní pracovník        hlavickova@sps-ko.cz   321 743 022

Petr KUBKA                                 správce budov                                                                   732 981 433

 

Lenka KOLDINSKÁ                      vedoucí školní jídelny                     koldinska@sps-ko.cz     321 743 013

Ivana ČARNOGURSKÁ                 vedoucí kuchařka

Pavlína SADINSKÁ                      kuchařka 

                                                    kuchařka

 

RNDr. Jana HORÁKOVÁ                       učitel, třídní učitelka 2.A                horakova@sps-ko.cz        321 743 032

                                                     výchovný poradce

Mgr. Jaroslav CHYBA                   učitel         

Jiří JAREŠ                                    učitel odborného výcviku                                                       321 743 014

                                                                            

Ing. Jiří KANDA                            učitel, třídní učitel 3SM                  kanda@sps-ko.cz             321 743 018

Josef KOLÍNSKÝ                           učitel odborného výcviku                                                       321 743 014

PaedDr- Miloslava KOSTELECKÁ učitel                                           kostelecka@sps-ko.cz      321 743 034

Bc. Lucie NOSOVÁ                      učitel                                            nosova@sps-ko.cz            321 743 034

Ing. František OBEŠLO                učitel, třídní učitel 4.A                    obeslo@sps-ko.cz             321 743 030

                                                    metodik IT

Ing. František PRAŽÁK Ph.D.      učitel, třídní učitel 3.A                     prazak@sps-ko.cz            321 743 036

Ing, Ladislav POBORSKÝ                   učitel                                             poborsky@sps-ko.cz         321 743 028

Ing. Jiří POMICHÁLEK              učitel                                            pomichalek@sps-ko.cz      321 743 028

Mgr. Jana SKŘIVÁNKOVÁ           učitel, třídní učitel 1.A                     skrivankova@sps-ko.cz      321 743 036

                                                    metodik primární prevence

Bc. Zbyněk ULC                           učitel, třídní učitel 1SM                   ulc@sps-ko.cz

Mgr. Vratislav VENZARA              učitel, třídní učitel 2SM                   venzara@sps-ko.cz            321 743 034

 

Olga HUKAUFOVÁ                      uklizečka

Věra KUPEROVÁ                        uklizečka