ZAMĚSTNANCI

JMÉNO                                       ZAŘAZENÍ                                      E-MAIL                      TELEFON                  

 


Ing. Jaromír KRATOCHVÍL           ředitel školy                                   kratochvil@sps-ko.cz    321 743 023

Ing. Jaroslav PROROK                 zástupce ředitele pro SPŠ a SOU    prorok@sps-ko.cz        321 743 021  

Martina KÁNINSKÁ                       vedoucí ekonomického úseku          kaninska@sps-ko.cz    321 743 016

Eva HLAVIČKOVÁ                         hospodářsko správní pracovník        hlavickova@sps-ko.cz   321 743 022

Petr KUBKA                                  správce budov                                                                   732 981 433

 

Lenka KOLDINSKÁ                       vedoucí školní jídelny                     koldinska@sps-ko.cz     321 743 013

Ivana ČARNOGURSKÁ                  vedoucí kuchařka

Pavlína SADINSKÁ                       kuchařka 

                                                     kuchařka

 

Ing. Květoslav HNILIČKA              učitel                                           hnilicka@sps-ko.cz          321 743 028 

RNDr. Jana HORÁKOVÁ               učitel, třídní učitelka 1.B                horakova@sps-ko.cz        321 743 032

                                                    výchovný poradce

Mgr. Jaroslav CHYBA                   učitel         

Jiří JAREŠ                                    učitel odborného výcviku                                                       321 743 014

Mgr. Radek JEŘÁBEK                   učitel                                           jerabek@sps-ko.cz           321 743 034

Ing. Jiří KANDA                            učitel, třídní učitel 1.SM, 2.SM       kanda@sps-ko.cz             321 743 018

Josef KOLÍNSKÝ                           učitel odborného výcviku                                                       321 743 014

Ing. František OBEŠLO                 učitel, třídní učitel 3.A                   obeslo@sps-ko.cz            321 743 030

                                                     metodik IT

Ing. František PRAŽÁK Ph.D.        učitel, třídní učitel 2.A                   prazak@sps-ko.cz            321 743 036

Mgr. Alena SEDLÁČKOVÁ             učitel                                                                                  321 743 034

Mgr. Jana SKŘIVÁNKOVÁ             učitel, třídní učitel 4.A                   skrivankova@sps-ko.cz     321 743 036

                                                      metodik primární prevence

Bc. Zbyněk ULC                             učitel, třídní učitel 3.SM                ulc@sps-ko.cz

Mgr. Vratislav VENZARA                učitel, třídní učitel 1.A                   venzara@sps-ko.cz           321 743 034

 

Olga HUKAUFOVÁ                       uklizečka

Věra KUPEROVÁ                         uklizečka