Náš vůdce

03.01.2015 14:42

V předvánočním období jsme navštívili filmové představením „Náš vůdce“. Mnohé upoutal fakt, že film vznikl na základě skutečné události, takže ty, co se chtějí dozvědět ještě něco víc, je tu tento článek a případné užitečné odkazy.

 

Vlna (režie: Grasshoff Alexander, 1981)
Náš vůdce (jde o český název filmu, režie: Gansel Dennis, 2008)

 

Skutečná událost námětem

V roce 1967 profesor historie Ron Jones na Cubberley High School v Kalifornii řeší se svými studenty otázku, zda by se nacismus mohl opakovat a zda by se holocaust mohl stát ve Spojených státech amerických. Rozhodne se pro projekt – experiment, který by mohl studentům objasnit příčiny nástupu nacismu v Německu.

Vytvoří hnutí, které nazve Třetí vlna, a nastolí ve třídě diktaturu. Spojitost s vodou v názvu je zde velmi přesvědčivá – žáci se postupně coby samostatné drobné kapky vody spojí v silnou a zlověstnou vlnu, ve které již jednotlivé kapky přestávají rozhodovat o svém životě. Manipulováni se stávají slepě poslušnými a mnohdy agresívními členy komunity.

Členy Třetí vlny jsou nejprve studenti semináře, postupně se k nim připojují další. Kázeň, loajalita, sounáležitost, hesla a autoritativní vůdce – to vše probudilo ve většině studentů ochotu vzdát se svobody, snad s vyhlídkou na lepší život. Profesor například nařizuje přísnou disciplínu a chválí za ni. Duch nesvobody se rychle šíří školou.

Působivé ztvárnění

V roce 1981 natočil Alexander Grasshoff na motivy těchto událostí televizní film Vlna a následně vyšla i stejnojmenná kniha spisovatele Todda Strassera (pod pseudonymem Morton Rhue). Režisér Dennis Gansel převedl tuto látku roku 2008 na filmové plátno. Do českých kin byl film uveden pod názvem Náš vůdce. Gansel děj odvážně přenesl do současného Německa.

Paralela

Filmy jsou příběhem dobra, zla a volby, manipulace a boje s davem. Zajímavou paralelu k nim uvádí Lukáš Novotný v časopise Dějiny a současnost. Připomíná experiment psychologa Stanleyho Milgrama, který testoval míru autoritarismu a zvolil k tomu metodu, kterou řada vědců pokládá za neetickou. Vysvětlil účastníkům, že experiment, v němž budou ztvárňovat roli učitelů, zkoumá vliv trestu na učení. Úkolem učitele bylo klást žákovi otázky, přičemž každou špatnou odpověď měl učitel potrestat elektrickým šokem. Počet voltů se měl s každou chybou zvyšovat. Výsledkem bylo, že více než šedesát procent zúčastněných pod vlivem vědecké autority trestalo elektrickými šoky o síle až 450 voltů bezbrannou oběť (dlužno dodat, že se jednalo o herce, který reakce na elektrické šoky jen předstíral). Jde zde částečně o odpověď na otázku nastolenou filmem: Jak je to možné?

Obdobně usiloval pan profesor ukázat svým studentům, odkud pramenila ochota prostých Němců k přijetí nacismu. Cesta vede od loajality k fanatismu, o čemž se přesvědčí i sám profesor, když se mu experiment začne vymykat z rukou.

Zdroje:

·         The Wave Movie: https://www.thewavemovie.co.uk/

·         Náš vůdce: https://www.csfd.cz/film/239674-nas-vudce/

·         Dějiny a současnost: https://dejiny.nln.cz/archiv/