PROJEKT E-BEZPEČÍ, PROJEKT, KTERÝ POMÁHÁ

07.06.2017 22:13

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

www.e-bezpeci.cz