KLUB RODIČŮ

Jedná se o dobrovolné sdružení rodičů a jiných zástupců dětí a jejich přátel, které má zajišťovat ve spolupráci s učiteli kulturní a sportovní akce pro žáky školy, zajišťovat co nejlepší úroveň spolupráce rodičů s učiteli, vedením školy a se zřizovateli školy. Členství ve sdružení vzniká podáním přihlášky a prohlášením o tom, že člen přijímá za závazný obsah stanov, v účinnosti nabývá potvrzením přijetí přihlášky radou sdružení. Členové sdružení jsou povinni podílet se na činnosti sdružení a platit členský příspěvek. Členství ve sdružení zaniká vystoupením člena ze sdružení nebo vyloučením členskou schůzí pro neplnění členských povinností anebo pro poškozování zájmů, dobrého jména a pověsti sdružení. 
 

HLAVNÍM ZDROJEM PŘÍJMU JSOU ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, PŘÍJMY Z ČINNOSTI A DARY PRÁVNICKÝCH I FYZICKÝCH OSOB.

 
Další schůze Rady Klubu se koná: listopad 2016, čas bude upřesněn
 
 
 
 
 
JMÉNO FUNKCE TELEFONÍ ČÍSLO E-MAIL
 
SOŇA CIVÍNOVÁ (zástupce 4.A) PŘEDSEDA 775 162 215 -
MARKÉTA DEJMKOVÁ (zástupce 3.A) ČLEN 728 539 924 dejmkovi@seznam.cz
MARKÉTA  POŠÍKOVÁ (zástupce 2.A) ČLEN, REVIZNÍ
KOMISE
   
FRANTIŠEK PRAŽÁK HOSPODÁŘ, MÍSTOPŘEDSEDA 607 852 169 prazak@sps-ko.cz
JANA SKŘIVÁNKOVÁ JEDNATEL 721 611 275 skrivankova@sps-ko.cz