STUDIJNÍ MATERIÁLY

   

     TECHNICKÉ KRESLENÍ  (Ing. Jaromír KARATOCHVÍL)
 
     HYDROMECHANIKA (Ing. Jaromír KRATOCHVÍL) 
 
    TERMOMECHANIKA (Ing. Jaromír KRATOCHVÍL)
 
     PRUŽNOST A PEVNOST  (Ing. Jaromír KRATOCHVÍL)
 
    STATIKA (Ing. Jaromír KRATOCHVÍL)
 
    DYNAMIKA (Ing. Jaroslav PROROK)
 
    PRUŽNOST A PEVNOST (Ing. Jaroslav PROROK)
 
    STAVBA A PROBOZ STROJŮ (Ing. František PRAŽÁK Ph.D.)
   
    STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
 
     INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  (Ing. František PRAŽÁK Ph.D.)
 
    AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE (Ing. Jaroslav PROROK)
 
 
 
    ČESKÝ JAZYK (Mgr. Jana SKŘIVÁNKOVÁ)
 
    CHEMIE A BIOLOGIE (Mgr. Jana SKŘIVÁNKOVÁ)

    NAUKA O SPOLEČNOSTI (Mgr. Jana SKŘIVÁNKOVÁ)
 
    ANGLICKÝ JAZYK
 
    MATEMATIKA