PRUŽNOST A PEVNOST 

 

    1. ZÁKLADNÍ POJMY

    2. ZÁKLADNÍ DRUHY NAMÁHÁNÍ 

    4. TLAK VE STYKOVÉ PLOŠE