2. KOLO VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

2. KOLO VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Jelikož nebyl zvolen zástupce žáků školy, se uskuteční 22. května 2018 2. kolo voleb.   

Volba zástupců žáků školy bude probíhat od 14,00 do 16,00 hodin ve sborovně školy.

Kandidátku zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků budou tvořit oprávněné osoby souhlasící v dotazníku ředitele s tím, že budou voleny do školské rady. Kandidátka je stejná jako v prvním kole volby. 

Oznámení k volbám do školské rady zde

Pokyn k volbě zd e