FYZIKA ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC V CERNu

FYZIKA ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC V CERNu

Ve své přednášce "FYZIKA ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC v CERNu" Prof. RNDr. Rupert Leitner, Dr.Sc. (MFF UK, Ústav částicové a jaderné fyziky)představí Projekt LHC (Large Hadron Collider) v CERN a bude hovořit o experimentu ATLAS. Účastníci se rovněž dozvědí, jak hledat dosud neznámé nestabilní elementární částice. Pochopitelně, že pozornost bude věnována také objevu Higgsova bosonu. Přednáška je určena studentům, akademickým pracovníkům a zájemcům o fyziku, chemii, přírodní vědy a novinky ve vědě o současném stavu poznání o elementárních částicích a jejich interakcích. Místo konání: budova Pedagogické Fakulty UK Magdaleny Rettigové č. 4, Praha 1, místnost R209 Datum konání: 24. května 2017 od 17:00 Zdroj: https://www.jcmf.cz/?q=cz/node/1435