KAPITOLY ZE SOUČASNÉ MATEMATIKY: Muzeum matematiky a extravagance

KAPITOLY ZE SOUČASNÉ MATEMATIKY: Muzeum matematiky a extravagance

V cyklu Kapitoly ze současné matematiky se koná v pondělí 15. května 2017 přednáška: Mgr. Ladislav Dvořák: MUZEUM MATEMATIKY A EXTRAVAGANCE

Mgr. L. Dvořák, absolvent MFF UK, je zakladatelem Muzea matematiky a extravagance ve Velkých Hamrech. Muzeum je zaměřeno na nízkodimenzionální topologii, zejména na jednorozměrné a dvojrozměrné variety, tedy uzly a plochy. Zvláštní pozornost je věnována objektům, které mají současně strukturu uzlu i plochy. Mezi takové objekty patří i kravatové uzly, nebot' spojením obou konců kravaty dostáváme bud' cylindrickou, nebo Moebiovu pásku, která má navíc nějakou uzlovou strukturu dle matematické teorie uzlů. Mezi exponáty, kterých je v muzeu asi 400, mají své místo i tzv. Seifertovy plochy (tj. plochy odvozené od matematických uzlů resp. řetězů podle Seifertova algoritmu), plochy vytvořené postupem holandského výtvarníka M. C. Eschera nebo postupem japonského matematika T. Tokiedy. V muzeu najdeme i panely se schématy procesu stříhání cylindrických a Moebiových pásek s různým počtem překrutů, resp. stříháním objektů z Tokiedových experimentů.

Místo konání: Modrá posluchárna, zadní budova Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1.

Datum konání: 15. Květen 2017 od 17:00

Zdroj: https://www.jcmf.cz/?q=cz/node/1445