RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

Škola se zapojila do Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Budeme rádi, když nám pomůžete "uklízet svět" a budete s námi sbírat baterie, tonery a drobná elekrozařízení (své případné "příspěvky" do sběru odevzdejte třídnímu, v kanceláři školy nebo Janě Skřivánkové). 

Děkujeme, že o ochraně životního prostředí jen nemluvíte, ale i něco pro něj uděláte.

Více informací o projektu naleznate ZDE