Slavnostní otevření učebny přípravy materiálu pro strojní výrobu

Slavnostní otevření učebny přípravy materiálu pro strojní výrobu

    Nový rok jsme začali ve velmi příjemném duchu. Dne 13. ledna 2016 ve 13:00 hodin proběhlo za přítomnost hejtmana Středočeského kraje, pana Ing. Miloše Petery, jeho statutární zástupce a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu, pana PaedDr. Milana Němce, MBA  a ředitele Operačního regionálního programu Střední Čechy, pana Ing. Václava Chytila  slavnostní otevření učebny přípravy materiálu pro strojní výrobu.

     Zakázka v hodnotě téměř 12 milionů korun byla z 85% financována  z Evropského fondu regionálního rozvoje a z 15% ze Středočeského kraje. 

    V rámci projektu vznikl po demolici původních nevyhovujících prostor nový objekt dílen a skladů. V dílně přípravy materiálů pro strojní výrobu je pracoviště pro plasmové dělení materiálu, CNC ohraňovací lis, elektromechanické tabulové nůžky, profilové nůžky s děrováním, ruční profilové nůžky a osm pracovišť pro ruční práci se základními nástroji a nářadím. 

    Dokončený objekt bude využíván k odbornému výcviku žáků oboru 23-41-H/01 Strojní mechanik a k praxi žáků oboru 23-51-H/01 Strojírenství. A jak zdůraznil pan ředitel naší školy, Ing. Jaromír Kratochvíl, při slavnostním ukončení projektu dílny a jejich vybavení pomohou zvýšit konkurenceschopnost  našich studentů na trhu práce.