VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Dne 3. května 2018 se uskuteční volby do školské rady. 

Volba zástupcú pedagogických pracovníků bude probíhat od 13,30 do 14,30 hodin v učebně číslo č. 8.

Volba zástupců žáků školy bude probíhat od 13,30 do 16,30 hodin rovněž v učebně č. 8.

Na kandidátku pedagogických pracovníků školy budou navrženi všichni pedagogičtí pracovníci, kteří souhlasili v dotazníku ředitele školy, že budou voleni do školské rady.

Kandidátku zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků budou tvořit oprávněné osoby souhlasící v dotazníku ředitele s tím, že budou voleny do školské rady. Dotazníky je nutné odevzdat do 13. dubna 2018.

Oznámení k volbám do školské rady zde

Pokyn k volbě zde