VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

výchovný poradce: Mgr. Jana Skřivánková
                            kabinet 2. patro vlevo
                            telefon: 321 743 036                            
                            email: skrivankova@sps-ko.cz
 
konzultační hodiny: čtvrtek 13,30 - 15,30 hodin nebo po předešlé dohodě, případně průběžně po celý týden o velké přestávce
 
poradenství v oblasti: 
  1. výchovné problémy
  2. problémy učení
  3. problematiky poruch učení a chování ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
  4. volby povolání 
  5. možnosti dalšího studia
studijní problémy i problémy rodinné je možno konzultovat a řešit ve spolupráci se Střediskem výchvné péče Kolín:
PhDr.Jan Čuchal - vedoucí SVP Kolín
adresa: SVP Kolín, Polepská 252, 280 02 Kolín
telefon: 777 738 794
e-mail: info@svp-kolin.cz
 
Informace o dalším studiu: