PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 
 
 
 
 
JEDNOTNÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ
 
  1. ŘÁDNÝ TERMÍN BUDE UPŘESNĚNO DLE ROZHODNUTÍ MŠMT
Místo konání zkoušek:
  1. řádný termín - na škole uvedené v 1. pořadí - 08. 06. 2020
 
 BODOVÉ HODNOTY UCHAZEČŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
        
    STROJNÍ MECHANIK   
 
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 
  STROJÍRENSTVÍ