PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 
 
 
 
 
JEDNOTNÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ
 
  1. ŘÁDNÝ TERMÍN 12. dubna 2019
  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 15. dubna 2019
Místo konání zkoušek:
  1. řádný termín - na škole uvedené v 1. pořadí;
  2. řádný termín - na škole uvedené v 2. pořadí.
 
 BODOVÉ HODNOTY UCHAZEČŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
        
 
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ